Struer

Klubben i Struer har ca 30 medlemmmer og mødes hver torsdag kl 14 til ca 17.

En klubeftermiddag, hvor der er gymnastik på programmet og hvor alle kan være med.

Mens  der laves gymnastik har vi et lille team af pårørende der dækker op til kaffe. (Pris 20 kr)Nedenstående tilbud gælder for alle parkinson ramte, og deres pårørende, uanset hvor du/I bor. Og gælder for nye dansere og såvel tidligere deltagere.

(Pårørende er din kone/mand/samleverske/anden familiemedlem/nabo)

 

Nu er det tiden hvor du/I skal kridte danseskoene af for at komme til Ballroom Fitness™ i Struer.

 

Danseinstruktører: Brita Husum og Anna Grethe Kamp Bräuner.

Opstart og tidspunkt: Onsdag kl 17:00 - 18:15; første træningsdag er Onsdag den 21. august, 2019 og frem til og med onsdag den 11. december (Uge 42 holder vi efterårsferie)

Adresse: Struer Aktivitetscenter, Skolegade 5A, indkørsel/parkering kan ske via Nørregade, 7600 Struer (Pigesalen)

Pris: 450.- kr pr. person svarende til ca 30kr pr gang. Er du i tvivl om det er noget for dig så kom og oplev glæden ved dansen.

Desuden er spisning og hygge inkluderet en gang pr md. (Sidste onsdag i hver måned)

Der er mulighed for en gratis prøvetime.

Påklædning: Frit, men noget tøj du kan bevæge dig i og måske også svede lidt i vil være bedst.

Fodtøj: Et par indendørs kondisko vil være fint

Tilmelding: Ikke nødvendig.Du/I møder blot op.

Oplysninger iøvrigt: Anna Grethe Kamp Bräuner (tlf 60665734, mail: agk@brauners.dk)

Brita Husum (tlf 21359848, mail: brihus@hotmail.dk)


 

Dans giver glæde og ny energi (Det er svært at danse samtidig med at man er sur eller ser sur ud)

”Efter at have været igennem en særlig uddannelse, hvor vi har fået en grundig introduktion til Parkinson og oplevet, hvor stor en forskel man rent faktisk kan gøre med dans og musik, er vi nu parate til at formidle livsglæden til parkinsonramte og deres pårørende. Når man danser, er man ikke længere en patient eller pårørende, man er simpelthen bare en danser.

 

Den form for dans vi underviser i kaldes for Ballroom fitnessTM for parkinsonramte. Den tager udgangspunkt i de klassiske danse som f.eks. vals, cha-cha-cha, slowfox mv. og er bygget op på en sådan måde, at man som deltager danser både alene og med en partner.

Er du i tvivl om det er noget for dig eller du ikke kan holde til at danse, så kom og oplev glæden ved dansen, vi giver mulighed for at du/I kan opleve dansen, hvor den første time er gratis.

 

”Pointen med danseforløbet er, at alle kan være med, man behøver ikke have særlige forudsætninger – det er det vigtigste,” siger Britta Husum og Anna Grethe Kamp Bräuner.

Anna Grethe Kamp Bräuner(TV) og Brita Husum er de to danseinstruktører, der undervise de Parkinsonramte og deres pårørende i Struer.


PS: Kommer du lang vejs fra så fyld bilen og lav det til en lille tur. Vil du vide mere omkring hvor der også kan danses indenfor kredsen Så gå ind på vores hjemmeside: www.parkinsonvest.dk og vælg fanebladet ”Parkinson dans”