Holstebro


Hos Neurofys.dk tilbyder vi LSVT BIG træning til Parkinsonpatienter, og vil i den forbindelse høre om I i Parkinsonforeningen kreds Vestjylland kunne være interesseret i at høre nærmere om konceptet. Jeg ved at vi for nogle år tilbage har haft arrangement hvor I blev præsenteret for konceptet, men det kunne måske være en idé at gentage dette, da der jo kan være kommet nye til i foreningen. 


Hvad er LSVT BIG

Som en del af sygdomsbilledet ved Parkinson oplever mange, at bevægelserne bliver langsommere og mindre. Mange oplever også, hvordan de kan fryse fast i en bevægelse eller have svært ved at igangsætte en handling. Målet med LSVT BIG er derfor at forbedre den enkeltes evne til at lave hurtige, store og kraftfulde bevægelser – en evne, som kan bruges i hverdagen, når man eksempelvis skal rejse sig, række ud efter en dåse i kæleskabet, eller blot gå med større og mere sikre skridt. Det handler i al si enkelthed om at træne store bevægelser, med stor kraft og stor hastighed.


LSVT BIG er således et træningsprogram designet specifikt til personer, der lever med Parkinson sygdom. Grundtanken er, at vores hjerne kan formes hele livet, den kan ændre sig og lære nyt. Inden for hjerneforskning kaldes denne foranderlighed neuroplasticitet og begrebet dækker over, at der sker fysiske forandringer i hjernevævet, når vi lærer nyt, husker eller glemmer. Hjernens funktion tilpasser sig de påvirkninger den udsættes for.


Formålet med LSVT BIG er kort fortalt at forbedre folks evne til at udføre større bevægelser. Disse bevægelser kan derefter overføres til forskellige aktiviteter og situationer i hverdagen. De første forskningsmæssige resultater viser, at ved at udføre LSVT BIG forbedrer du:


•Ganghastigheden med større skridtlængde.

•Balancen

•Rotationer af kroppen

•Livskvalitet (At kunne klare dagligdags aktiviteter. Være deltagende i sociale sammenhænge.)


Principperne i LSVT BIG bygger på et forskningsmæssigt veldokumenteret program for stemmetræning til parkinsonramte. Det er udviklet i USA i midten af 1980érne. Opkaldt efter Lee Silvermann Voice Treatment (LSVT). Nu er principperne overført fra stemmetræning til den fysiske træning af kroppen.


Hvis dette kunne have interesse er du velkommen til at kontakte os.Med venlig hilsen


Anne Christine M. Bøjlesen

Fysioterapeut med speciale i neurorehabilitering

Certified LSVT BIG Clinicianneurofys.dk 

Klinik for Neurologisk Rehabilitering og Genoptræning

T, +45 9610 2045 | Fax, +45 9610 2046

acb@neurofys.dk | www. neurofys.dk

Sønderlandsgade 24 | DK-7500 Holstebro