Lemvig

Lemvig


Vestjyllandskreds

Det forventes at der startes et dansehold op i Lemvig området snarest.